Infinite Travel Adventures ser konferensarrangemang/resor som en helhet där vi tar ansvaret från ax till limpa.

För oss är varje arrangemang unikt och det är viktigt att Ni får optimalt utbyte. Alla program styrs utifrån gemensamt formade upplägg, vi ger förslag men det är alltid Ni som bestämmer i slutändan.

Äventyr och strapatser anpassas självklart utifrån gruppens och individernas kapacitet.

För att nå flexibilitet agerar vi i nätverk av erfarna guider, instruktörer, utbildare och leverantörer som vi lärt känna efter många aktiva år i branschen.

 
 

AFFÄRSIDÉ

  ARBETSPRINCIPER

  BAKGRUND

VI PÅ INFINITE..

REFERENSER

KONTAKTA OSS